FESTLIGE OG FARVERIGE TRYKSAGSOPGAVER
UDFØRT SÅVEL I ARKOFFSET SOM OFFSETROTATION

Da vi disponerer over forskellige produktionsmaskiner, har vi de bedste forudsætninger for at give dig den mest økonomiske løsning, når det gælder produktion af:
Brochurer - Kataloger - Løsblade - Tidsskrifter - Hæfter - Plakater - Kalendere - Etiketter - Omslag - Bogomslag - Julekalendere - Malerbøger.

Flere opgaver kan være af særlig vanskelig karakter, hvorfor vi hele tiden investerer i nye værktøjer til såvel vort trykkeri som bogbinderi.

Vi producerer fra de mindste til de største opgaver.
Omgående prisberegninger uanset omfang.

PUT PROFIT IN THE BAG næste gang du skal disponere.